Zaupajo nam uspešna in dinamična slovenska podjetja.Zakaj nam ne bi tudi vi?
 
 
Nazaj na reference
 
 
Intranet - najboljša podpora internemu komuniciranju
 

Leto izvedbe projekta: 2010

 

Interno komuniciranje je v podjetjih ključnega pomena, kar se več kot zaveda tudi naš naročnik Probanka, d.d. za katerega smo izdelali intranet strani, s katerimi želi naročnik izboljšati pretok informacij znotraj organizacije.

 

Cilj naročnika je bil z vzpostavitvijo intraneta doseči, da ga bodo zaposleni sprejeli za 'svojega', ker bo za njih predstavljaj pomemben  vir informacij in priročno orodje pri opravljanju vsakdanjih delovnih nalog. 

 

V ta namen se je skrbno načrtoval tudi izbor vsebin in funkcionalnosti, ki med drugim zajemajo:

 

  • Omejen dostop do posameznih vsebin za vsakega uporabnika posebej.
  • Projektno pisarno: za vse uporabnike (osnovne predstavitve projektov v podjetju) in za člane projekte skupine (osrednje komunikacijsko orodje, kjer lahko člani projekte skupine nalagajo in shranjujejo projektno dokumentacijo na eno mesto, ter dopisujejo svoje komentarje).
  • Pregled in iskanje internih aktov (povezava z zunanjim virom naročnika, kjer je že vodena evidenca teh podatkov).
  • Register poslovnih procesov.
  • Pregled in iskanje podrobnih opisov produktov z vso aktualno dokumentacijo.
  • PROAlarm – pomembna sporočila uredništva, ki z grafično signalizacijo uporabnika opozarja, da je bilo objavljeno novo pomembno sporočilo vse dokler si ga ne ogleda.
  • Pregled vseh aktualnih marketinških materialov.
  • Elektronska knjižnica s pregledom vsega dostopnega gradiva v podjetju.
  • Telefonski imenik zaposlenih z iskalnikom po različnih parametrih.
  • Novice, dogodke, forume, itd. 

 

BuyITC-jev WcM Intranet se je ponovno izkazal za optimalno platformo za vzpostavitev intraneta za najzahtevnejše sisteme.

 

 
Probanka
 
 
David Plošinjak
David Plošinjak
Vodja sektorja za e-poslovanje, Probanka d.d.
Za prenovo intraneta smo se odločili zaradi povečanja delovne prakse in uskladitve vsebinskih zadev banke na enem mestu (dokumentacije, obrazci, obvestila, portal...). Cilj je bila podpora enotnemu vmesniku za urednikovanje obeh vej, interneta in intraneta, ki bo enostaven in zmogljiv ter bo zagotovil naše potrebe po rednem nadgrajevanju vsebine in ponudbe. Glede obiskanosti spletnega portala si želimo, da bo čim več oseb, ki bo iskalo bančno ponudbo, našlo in obiskalo tudi naše strani in se navdušilo nad ponudbo. Ter da jih bo naš »izgled privabil tudi k ponovnim obiskom. Po vzpostavitvi je bilo predvideno predvsem nadgrajevanje ponudbe (vsebine) seveda pa tudi tehnološke in "prikazne" nadgradnje. Menimo, da sta razvoj in vzpostavitev potekala usklajeno, "fer" in da smo oboji ob razvoju napredovali tako idejno kot tehnološko.