Hitro, sodobno, eko in zanesljivo? Naj postane vaše poslovanje brezpapirno!
Hitro, sodobno, eko in zanesljivo? Naj postane vaše poslovanje brezpapirno!
 

e-Dokumenti in e-Arhiv

Časovno, stroškovno in ekološko učinkovito!

BuyITC in E-poslovanje

V BuyITC smo leta 2002 oblikovali eno izmed prvih aplikacij v Sloveniji za sestavo e-računov, podpisovanje in časovno žigosanje ter še v istem letu sodelovali pri definiciji e-slog. Leto kasneje smo ustvarili prvo različico posredniškega e-Arhiva (BuyITC Intermediary e-Archive). V letu 2006 smo oblikovali različne namenske aplikacije sestave in distribucije e-dokumentov (e-računi, e-dobavnice,…). S podpisom pogodbe s Pošto Slovenije smo leta 2010 sklenili sodelovanje o poslovno-tehničnem sodelovanju na področju storitve e-Hrambe dokumentarnega in arhivskega gradiva v digitalni obliki. V letu 2013 pa smo pridobili kreditne točke za izobraževanje s področja arhiviranja dokumentov in dela z dokumentarnim gradivom.
 

E-računi


Z e-računi označujemo račune (fakture), katerih izmenjava ne poteka po dosedanji klasični papirni poti in poštnih nabiralnikih, temveč elektronsko oblikovane račune , ki se izmenjujejo preko sodobnih, hitrih in zanesljivih elektronskih poti.
 
Račun lahko izdajamo v papirnati ali elektronski obliki . Vsak davčni zavezanec določi način zagotovitve pristnosti izvora, celovitosti vsebine in čitljivosti računa. Ta se lahko zagotavlja s postopki za nadzor poslovanja, ki ustvarijo zanesljivo revizijsko sled med računom in dobavo blaga ali opravljeno storitvijo. Pristnost izvora in celovitost vsebine elektronskega računa se lahko zagotavljata tudi z naprednim elektronskim podpisom ali z elektronsko izmenjavo podatkov (EDI).
 

E-arhivi


S pomočjo e-arhiva imamo vse podatke na enem mestu! Arhiviranje e-dokumentov poteka na alternativni lokaciji s časovnim žigosanjem . E-dokumente podpisujemo z digitalnim potrdilom (posamezniki, posamezniki v imenu podjetja, podjetje), upravljamo s podpisniki in pravicami ter prenašamo v tajni e-arhiv, kjer trajno hranimo digitalne dokumente, ohranjamo uporabnost njihove vsebine, zagotovimo njihovo nespremenljivost in avtentičnost oziroma dokazljivost njihovega izvora . S hranjenim digitalnim dokumentom se zavarujemo pred izgubo ter skrbimo za njegovo urejenost.  

 

Več o rešitvi na http://www.eracuni.si/

Oddajte povpraševanje
 
Pridobitve
Prednosti za izdajatelje:
 
xsltobject:getSiteLanguageValueWithValue('solution/property ', 'Značilnost')
Stroškovna učinkovitost: nižji stroški priprave računov.
 
xsltobject:getSiteLanguageValueWithValue('solution/property ', 'Značilnost')
Hitrost: izstavljanje e-računov je hitro, prav tako zapiranje knjigovodskih postavk, e-arhiviranje poteka v skladu z zakonom.
 
xsltobject:getSiteLanguageValueWithValue('solution/property ', 'Značilnost')
Kakovost in natančnost: hitra odprava napak, nižji stroški odprave napak, izvajanje dodatnih vsebinskih kontrol.
 
xsltobject:getSiteLanguageValueWithValue('solution/property ', 'Značilnost')
Tehnološka in zakonska usklajenost.
 
xsltobject:getSiteLanguageValueWithValue('solution/property ', 'Značilnost')
Povečanje ugleda in prepoznavnosti, napredne tehnologije in storitve,
 
xsltobject:getSiteLanguageValueWithValue('solution/property ', 'Značilnost')
Okolju prijazno, manjša poraba papirja.
 
xsltobject:getSiteLanguageValueWithValue('solution/property ', 'Značilnost')
Razvojno usmerjena strategija, optimizacija poslovanja, uveljavitev e-poslovanja in e-hramba dokumentov.
 
 
Prednosti za prejemnike:
 
xsltobject:getSiteLanguageValueWithValue('solution/property ', 'Značilnost')
Praktično in hitro: avtomatična priprava plačilnega naloga z enim klikom z vsemi potrebnimi podatki (sklici).
 
xsltobject:getSiteLanguageValueWithValue('solution/property ', 'Značilnost')
E-arhiv: podatki na enem mestu.
 
xsltobject:getSiteLanguageValueWithValue('solution/property ', 'Značilnost')
Preprosto in pregledno: pregled e-računov, pregled statusov, izvoz prejetega računa v računovodske aplikacije.
 
xsltobject:getSiteLanguageValueWithValue('solution/property ', 'Značilnost')
Uporaba obstoječe opreme, elektronska banka.
 
xsltobject:getSiteLanguageValueWithValue('solution/property ', 'Značilnost')
Manj napak, nadzor pravilnosti prejetega računa.