Po kreativni poti do praktičnega znanja
Po kreativni poti do praktičnega znanja
 

Po kreativni poti do praktičnega znanja

 
Z mladimi do novih rešitev
PKP_team
 
Razpis Po kreativni poti do praktičnega znanja predstavlja partnerstvo med stroko, fakultetami in študenti. Gre za odličen primer win-win-win situacije: podjetja potrebujejo pritok svežega znanja v svoj poslovni model, fakultete zanima, kako kompetentni so njihovi študenti izven fakultetnih prostorov, študenti pa si želijo reševanja praktičnih problemov. V študijskih klopeh se namreč učijo golih teorij, vendar te zaradi nepredvidljivih dejavnikov v tržnem okolju pogosto postanejo le zavržene hipoteze. 

Namen razpisa je bil najti projekte, ki bi v šestih mesecih odpravili ta razkorak. Z veseljem sporočamo, da se je med izbranimi projekti znašel tudi naš z nazivom Interdisciplinarni razvoj inovativnih rešitev za učinkovit digitalni marketing in donosno prodajo. Tako že od februarja sodelujemo s šestimi podiplomskimi študentkami, štiri prihajajo z Ekonomsko-poslovne fakultete, dve pa s Fakutete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko.

 

S takšnim timom smo ustvarili interdisciplinarni poslovni projekt. Družboslovni in naravoslovni pristop k nalogam se je zaenkrat izkazal za dobitno kombinacijo. Študentke so zaenkrat spoznale naše podjetje, okolje, ki ga obdaja, in ciljne skupine. V nadaljnjih mesecih pa se bodo osredotočile na produkte. Novi produkti našega podjetja so v testni različici. Pred lansiranjem je potrebna optimizacija, uporabniško testiranje in predlogi izboljšav, kjer bodo študentke podale svoje predloge in sveže ideje. Pomagale nam bodo zainteresirati naše potencialne stranke in pripraviti marketinško strategijo komuniciranja z njimi. Poseben poudarek projekta je namenjen internacionalizaciji poslovanja.

 
Zagnano projektno ekipo sestavljajo pedagoški in delovni mentorji ter študenti
 
dr. Samo Bobek, 
pedagoški mentor, redni profesor za področje poslovne informatike 
dr. Samo Bobek

Samo Bobek je redni profesor za e-poslovanje na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru. Poučuje dodiplomske predmete (Osnove poslovne informatike, Informacijski sistemi e-poslovanja, E-finance in e-bančništvo ter Management informatike), kot tudi podiplomske predmete (Strateški vidiki informatizacije poslovanja, Management informatike in Strateški vidiki managementa e-poslovanja) ter predmeta Metodološke razsežnosti managementa informatike in Paradigme in modeli e-poslovanja na doktorskem programu.

 

Raziskuje na področjih načrtovanja strateških informacijskih sistemov, managementa informatike in bančnih informacijskih rešitev.

 

Objavil je več knjig v slovenskem jeziku, njegova bibliografija obsega več kot 200 člankov. Je predstojnik katedre za e-poslovanje ter opravlja svetovalno delo v  več organizacijah, bankah in zavarovalnicah v Sloveniji.

 
asist, dr. Maja Pušnik, 
pedagoški mentor, univ. dipl. inž. rač. in inf. 
asist, dr. Maja Pušnik

Področje zanimanja: XML in povezane tehnologije, modeliranje in optimizacije poslovnih procesov (BPMN), konvergenca in orkestracija poslovnih procesov (BPEL), integracija informacijskih sistemov, razvoj spletnih aplikacij (HTML, XHTML, ASP.NET, JSP), teorije odločanja, metrike kakovosti in operacijske raziskave

 

Citat: If you can't measure it, you can't improve it.

 
Metka Zemljič, 
delovni mentor, uni. dipl. medij. kom. 
Metka Zemljič

Področje zanimanja: Uporabniška izkušnja, responsive web design, design, fotografija

 

Citat: User Ignoritis is curable only with a heavy dose of end user focus.

 
Maruša Fujs, 
delovni mentor, mag. ekon. in posl. ved, CPMA 
Maruša Fujs

Področje zanimanja: Digitalni marketing, vsebinski marketing, razvoj produktov, responsive web design, načrtovanje spletnih strani, animacije in aplikacije

 

Citat: What screws us up most in life is the picture in our head of how it is supposed to be.

 
Marinka Krel, 
študentka, dipl. inž. mk. (UNI) 
Marinka Krel

Področje zanimanja: Digitalni marketing, razvoj spletnih rešitev, informacijske tehnologije, grafično oblikovanje, fotografija

 

Citat: In the new economy, information, education, and motivation are everything.

 
Monika Koležnik, 
študentka, dipl. inž. mk. (UNI) 
Monika Koležnik

Področje zanimanja: Produkcija video vsebin, gradnja in oblikovanje spletnih strani, pisanje vsebin in grafično oblikovanje ter marketing

 

Citat: There is no elevator to success. You have to take the stairs.

 
Tanja Franc, 
študentka, dipl. ekon. (UNI) 
Tanja Franc

Področje zanimanja: Sodobne informacijske tehnologije, splošna ekonomija

 

Citat: Economy is the method by which we prepare today to afford the improvements of tomorrow.

 
Špela Vodušek, 
študentka, dipl. ekon. (UNI) 
Špela Vodušek

Področje zanimanja: Sodobne informacijske tehnologije, ki nudijo podporo poslovanju (ERP, tržne analize, optimizacija poslovanja, CRM in HRM ipd.)

 

Citat: Reach for the impossible.

 
Patricija Gavez, 
študentka, dipl. ekon. (UNI) 
Patricija Gavez

Področje zanimanja: Poslovna informatika, analitika in poslovno odločanje

 

Citat: It's not about ideas. It's about making ideas happen.

 
Tea Markotić, 
študentka, dipl. ekon. (UNI) 
Tea Markotić

Področje zanimanja: Digitalni marketing, predvsem e-mail marketing in spletni marketing

 

Citat: Creativity is intelligence having fun.