Raziskovalna skupina
Raziskovalna skupina
 

Raziskovalna skupina

Skupina se ukvarja z raziskovanjem, razvojem in uvajanjem poslovnih inteligentnih sistemov . Na osnovi raziskovalnega dela skupina načrtuje in razvija tehnologije, modele in koncepte za podporo poslovanju v podjetjih, z namenom povečanja poslovne uspešnosti. Cilj projektov programa je identifikacija ključnih značilnosti in potreb sistemov ter razvoj potrebnih tehnologij za komercializacijo poslovnih inteligenčnih sistemov. Podjetje in raziskovalna skupina mora zaradi novih tehnologij, storitev in pristopov hkrati promovirati tehnološki razvoj in uporabo orodij.

V skupini pod nazivom Raziskovalna skupina za poslovne inteligentne sisteme (PIS) sodelujejo člani iz različnih področij, s čemer pokrivamo širok spekter vidikov, pomembnih pri našem raziskovanju:

  • Metka Zemljič - vodja skupine
  • Aleš Zebec - strokovni/tehnični sodelavec
  • Nadja Kogal - samostojni razvijalec
  • Tomaž Štajner - strokovni/tehnični sodelavec
  • Polona Fister - samostojni razvijalec
  • Petra Maučič Ribič - samostojni razvijalec


Skupina je vpisana v Evidenco izjavalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti pri ARRS in sicer pod številko 3258-001.

 
Morda vas zanima tudi