Strateški razvojno-raziskovalni cilji
Strateški razvojno-raziskovalni cilji
 

Strateški razvojno-raziskovalni cilji

 • Raziskava vpliva poslovnih inteligentnih sistemov na uspešnost poslovanja.
 • Raziskava uvajanja upravljanja poslovnih procesov v majhna in srednje velika podjetja.
 • Raziskava učinkovitega projektnega vodenja v podjetjih.
 • Raziskava uvajanja poslovanja z elektronskimi dokumenti v podjetju in vpliv na poslovne procese.
 • Raziskava merjenja učinkovitosti izvajanja poslovnih procesov.
 • Raziskava možnosti uporabe podatkovnega rudarjenja za prepoznavanje in identifikacijo ozkih grl pri izvajanju delovnih poslovnih procesov in razvoj algoritmov.
 • Raziskava uporabe poslovne/umetne inteligence v avtomatizaciji odločanja v izvajanju poslovnih procesov. Razvoj tehnološkega in konceptualnega modela.
 • Raziskava uporabe različnih tehnik vizualizacije oziroma simulacije poslovnih procesov za učinkovito upravljanje. Razvoj prototipov vmesnikov na podlagi študije uporabnosti.
 • Raziskava uporabe pametnih čarovnikov (angl. Smart Wizards ) z uporabo umetne inteligence za učinkovito reševanje tehničnih in vsebinskih težav pri izvajanju delovnih procesov (management znanja).
 • Raziskovanje uporabe informacijskih sistemov za spodbujanje podjetništva in inovativnosti med zaposlenimi v podjetju.
 • Razvoj modela in prototipa homogenega sistema za analizo in optimizacijo poslovnih procesov, avtomatizacije usklajevanja časovnice projekta in potrebnih virov, upravljanje večjega števila časovnic in večih projektov hkrati.
 • Študija tehnologij in razvoj algoritmov za branje, prepoznavanje in identifikacije poslovne vsebine na digitaliziranih poslovnih dokumentih.
 • Raziskava tipov kodificiranja znanja v podjetjih, načini klasifikacije in razvoj algoritmov inteligentnega iskanje po bazi znanja.
 • Razvoj vsebinskih pristopov in algoritmov za podporo odločanja kupca v e-trgovanju z uporabo podatkovnega rudarjenja.

 

Rezultati raziskav se navezujejo na razvoj strateških produktov podjetja. Skupina sodeluje na projektih razvoja naslednjih produktov programske opreme:

 • BuyITC Workflow, Project & Process Management programska rešitev za upravljanje delovnih, poslovnih procesov ter upravljanja projektov, ki omogoča večjo transparentnost poslovanja, prilagodljivost pri razvoju novih inovativnih izdelkov ter merjenju uspešnosti poslovanja.
 • BuyITC Workforce Management programska rešitev za ravnanje s človeškimi viri (angl. Human Resource Management - HRM ).
 • BuyITC EDMS programska rešitev za upravljanje elektronskih dokumentov.
 • BuyITC e-Commerce programska rešitev za podporo elektronskemu trgovanju.
 • BuyITC KM programska portalna rešitev za podporo managementu znanja.