Zaupajo nam uspešna in dinamična slovenska podjetja.Zakaj nam ne bi tudi vi?
 
 
Nazaj na reference
 
 
Poslovna programska oprema za upravljanje študentskih domov
 

Leto izvedbe projekta: 2010 -2012

 

Poslovna programska oprema za urejanje prošenj za bivanje v študentskih domovih, razporejanje študentov po domovih in zasebnikih ter obračun bivanja v domovih in pri zasebnikih. Uporabniki se nahajajo na več lokacijah. Vzpostavljena je povezava z ustreznimi evidencami na Univerzi v Mariboru (podatki o študentih in šolanju), Policiji (eGost) in UJP (direktne obremenitve in plačila). Velik poudarek je bil namenjen številnim (cca. 100) pregledom in izpisom ter ustreznim statistikam za potrebe vodstva in pristojnih služb.

 

Temelji na programski rešitvi BcM, ki je nadgrajena s specifičnimi moduli:

 

PROŠNJE

 • Urejanje prošenj
 • Ovrednotenje prošenj
 • Prednostni seznami
 • Kuverta ZUP
 • Tiskanje vabil na vselitve
 • Preverjanje podatkov pri DURS-u
 • Poziv za dopolnitev vlog

 

BIVANJE

 • Urejanje sob
 • Pregled bivanja stanovalca
 • Vselitev stanovalca
 • Preselitev stanovalca
 • Izselitev stanovalca
 • Prijave/ odjave stanovalcev
 • Prijave začasnih gostov
 • Evidenca škod
 • Obračun škod
 • Obvestila stanovalcem

 

STANOVALCI

 • Urejanje in pregled podatkov stanovalca
 • Pregled pogodb in aneksov

 

FINANCE

 • Obremenitve stanovalcev
 • Blagajniški prejemek in izdatek
 • Kartica stanovalca
 • Blagajniški dnevnik
 • Knjiženje
 • Analiza kartic
 • Opomini
 • Uvoz plačil iz UJP
 • Direktne obremenitve
 • Knjiga računov
 • Rekapitulacija plačil
 • Izvoz podatkov za tiskanje položnic EPPS

 

ZASEBNIKI

 • Sobe zasebnikov
 • Pregled pogodb in aneksov
 • Bivanje stanovalca pri zasebniku
 • Obremenitve
 • Opomini
 • Uvoz plačil iz UJP
 • Izplačila zasebnikom
 • REK obrazci
 • Izvoz podatkov za tiskanje položnic EPPS

 

 
Študentski domovi Maribor