Strateški cilji in vizija
Strateški cilji in vizija
 

Strateški cilji in vizija

Na osnovi tržnih raziskav, raziskovalno-razvojnih projektov in izkušenj iz preteklih projektov redno oblikujemo tako kratkoročne kot dolgoročne strateške cilje in vizijo.   
Strateški cilji

 

Prizadevamo si razvijati in tržiti lastne programske izdelke, kjer je pozornost usmerjena predvsem na poslovne rešitve, ki jih odlikuje najsodobnejša tehnologija.

 

Strategija za obdobje do leta 2016 temelji na spoznanjih, da je na eni strani vse večje in nepregledno število ponudnikov enostavnejših spletnih in mobilnih storitev, na drugi pa se oži krog ponudnikov kompleksnih rešitev na področju integracije e-poslovanja v običajne poslovne procese (povezava z ERP sistemi ipd.) in rešitvami z veliko dodano vrednostjo. Iz tega razloga se je naše podjetje usmerilo predvsem v:

 

  • še intenzivnejši razvoj večjih spletnih individualnih projektov in pa
  • v razvoj kvalitetnih standardnih rešitev za podporo poslovanju primerna tudi za mala podjetja. 

 

Z nenehnim strokovnim usposabljanjem in izpopolnjevanjem profesionalnega kadra ter z dragocenimi izkušnjami postajamo vedno bolj kvaliteten ponudnik spletnih in poslovnih rešitev, ki strankam ponuja celovit sklop storitev za izvedbo projektov 'na ključ' . Tako je nadaljnji razvoj lastnih inovativnih rešitev in storitev naš trajen cilj, da ob tehnološkem znanju razpolagamo še z odličnim poslovnim pa si štejemo kot naš atribut, ki nam prinaša določeno prednost pred konkurenco.

 

V zadnjih letih se je BuyITC uveljavil kot vodilni ponudnik spletnih rešitev v Sloveniji.

 

Zagotovo bomo tudi v prihodnje sledili svetovnim smernicam na področju informacijske tehnologije ter se prilagajali novostim in zahtevam domačega in tujega trga. In nenazadnje so ambicije podjetja BuyITC usmerjene k širitvi na tuje trge, predvsem v države Evropske unije.

 
Vizija

 

To je digitalna ekonomija, naša e-vizija, kjer »običajno poslovanje« pomeni opravljanje poslov preko interneta, zaradi česar se avtomatizirajo poslovni postopki v podjetju in izven njega.

 

Naša vizija je »Predstavljajte si svet v katerem podjetja opravljajo vsakdanje posle (z dobavitelji, distributerji, končnimi odjemalci) preko interneta, v realnem času«.

Naše poslanstvo je zagotoviti celovite rešitve elektronskega poslovanja, ki bodo podpirale vse poslovne procese v podjetju ne glede na:

  • lokacijo (podjetja, zaposlenih),
  • obseg poslovanja (zmožnost rešitve, da sledi rasti poslovanja),
  • branžo (specifične rešitve v okviru standardne različice),
  • vrsto prodajnih kanalov (trgovina, splet, kataloška ali mobilna prodaja) ali
  • območje delovanja (doma in v tujini).

 

Vse to ob upoštevanju in zagotavljanju optimalnega razmerja cene rešitve in pridobljene vrednosti.