PO KREATIVNI POTI DO ZNANJA

Z mladimi do svežih idej in praktičnih izkušenj.

Sodelovanje med stroko, fakultetami in študenti

Razpis "Po kreativni poti do znanja" predstavlja partnerstvo med stroko, fakultetami in študenti. Gre za odličen primer win-win-win situacije: podjetja potrebujejo pritok svežega znanja v svoj poslovni model, fakultete zanima, kako kompetentni so njihovi študenti izven fakultetnih prostorov, študenti pa si želijo reševanja praktičnih problemov. V študijskih klopeh se namreč učijo golih teorij, vendar te zaradi nepredvidljivih dejavnikov v tržnem okolju pogosto postanejo le zavržene hipoteze. Namen razpisa je bil najti projekte, ki bi v največ petih mesecih odpravili ta razkorak. Z veseljem sporočamo, da se je med izbranimi projekti znašel tudi naš projekt z naslovom "Interdisciplinarni razvoj inovativnih rešitev za učinkovito upravljanje dokumentov in poslovnih procesov v podjetjih" in tako že od februarja sodelujemo s šestimi dodiplomskimi in podiplomskimi študenti, štirje prihajajo z Ekonomsko-poslovne fakultete, dve pa s Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. 

S takšnim timom smo ustvarili interdisciplinarni poslovni projekt. Družboslovni in naravoslovni pristop k nalogam se je zaenkrat izkazal za dobitno kombinacijo. Študentje so spoznali naše podjetje, okolje, ki ga obdaja, in ciljne skupine. V nadaljevanju pa se bodo osredotočili na optimizacijo in marketinške aktivnosti dokumentnega sistema. Dokumentni sistem BuyITC Business Docs trenutno obstaja z osnovnim naborom funkcionalnosti, ki ga zagotavljajo vsi običajni dokumentni sistemi. Ker pa je na trgu trenutno na voljo poleg globalnih tudi veliko lokalnih rešitev za upravljanje dokumentov in poslovnih procesov, je izbira ustreznega dokumentnega sistema za podjetja postala izziv. Tako si podjetja pri izbiri ustrezne rešitve želijo preprostosti uporabe sistema in učinkovitosti pri izvajanju njihovih ključnih procesov. Hkrati pa želijo dovolj prilagodljivo rešitev, ki se bo enostavno vključila v informacijski sistem podjetja in zagotavljala dovolj funkcionalnosti za pokrivanje njihovih zahtev. Da bi z rešitvijo BuyITC Business Docs zadostili tem potrebam podjetij in povečali tržni delež, je potrebna nadgradnja in optimizacija obstoječega sistema, testiranje in prilagoditev uporabniške izkušnje ter predlogi za izboljšave sistema. Za uspešno prodajo in povečanje tržnega deleža pa je potrebno tudi pripraviti marketinški načrt, ki bo definiral kako najučinkoviteje tržiti rešitev. Pri vseh teh aktivnostih bo tako sodelovanje študentov več kot dobrodošlo, saj bodo podali svoje predloge in sveže ideje. Pomagali nam bodo zainteresirati naše potencialne stranke in pripraviti marketinško strategijo komuniciranja z njimi.


 
 

Projektna ekipa

Našo zagnano projektno ekipo sestavljamo mentorji: dr. Simona Sternad Zabukovšek (EPF), dr. Maja Pušnik (FERI) in Valerija Zemljič (BuyITC) ter naslednji študenti:
 Ivana Plohl

študentka magistrskega programa Medijske komunikacije na FERI
 Saša Brdnik

študentka magistrskega programa Informatika in tehnologije komuniciranja na FERI
 Melisa Benkovič

študentka dodiplomskega programa Elektronsko poslovanje na EPF
 Katarina Čurč

študentka magistrskega programa Management informatike in e-poslovanja na EPF
 Peter Zupanc

študent magistrskega programa Management informatike in e-poslovanja na EPF
 Nike Vrecl

študentka dodiplomskega programa Elektronsko poslovanje na EPF 
  
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.